Vzdelanie a skúsenosti:

Už počas štúdia som pracovala na bratislavských Kramároch ako zdravotná sestra, konzultantka na Linke detskej istoty pri Sv. Unicef, ako vychovávateľka v krízových strediskách pre mamičky s deťmi, ktoré sa stali obeťou domáceho násilia. Každé zo zamestnaní ma obohatili a umožnili mi vnímať a spoznávať viaceré podoby života, cez nádej a radosť až po bezmocnosť, utrpenie čí samotnú smrť. 

Samotnú klinickú prax psychologičky som začala na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR v Bratislave, kde som pôsobila na Oddelení psychologickej a psychosociálnej podpory. Spolupracovala som na Pilotnom projekte zavádzania psychickej prvej pomoci a psychotraumatologickej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe. Podieľala som sa na psychologickej podpore pri Udalostiach s hromadným postihnutím osôb, napríklad pri výbuchu VOP Nováky, nehode autobusu v Hriňovej, nehode autobusu v Chorvátsku, pri Chocholnej, pri páde vrtulníka v Slávnici a ďalších... Pracovala som v nemocnici v Prievidzi na Psychiatrickom oddelení. V rámci nemocnice som pôsobila aj ako psycholgička najmä na neurologickom, gynekologicko-pôrodníckom a detskom oddelení. 

Vzdelanie si stále dopĺňam a svoju prácu pravidelne supervidujem.

 • 2002 ukončené jednoodborové vysokoškolské štúdium Sociálnej práce na FF UK v Bratislave

 • 2008 ukončené jednoodborové vysokoškolské štúdium Psychológie na FF TU v Trnave

 • 2012 ukončené rigorózne konanie (doktorát) v odbore psychológia, titul PhDr.

 • 2008 osvedčenie na výkon práce v zdravotníctve na SZU 

 • 2013 špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická psychológia (atestácia)

 • 2014 licencia na výkon zdravotníckeho povolania pre odbor klinická psychológia

 • 2016 Dopravná psychológia - certifikovaná pracovná činnosť

 • Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Klientom centrovanej terapii PCA Inštitút Ister, Bratislava 

 • Tréning Critical Incident Stress Managment: Advancet Group Crisis Intervention,  UMBC.  (Dr. Thomas Appel- Schumacher)

 • Psychoterapeutický výcvik v procesovej práci v systemických štruktúrach (známy ako Rodinné konštelácie,  MUDr I. Verny, PaedDr. Z. Šramová, MUDr. P. Konečný)

 • Psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a metóde EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) deti a dospelí a aplikácia EMDR v rámci rodinnej terpie.

 • Vzdelávanie v metóde TIR (Traumatic incident reduction- znižovanie dosahu traumatickej udalosti)

 • Systemická rodinná a párová terapia

 • Skupinový terapeutický tréning (Osho Sugama Meditation Center, z.s. Ing. Igor Samotný)

 • Sandplayng komplexný kurz (Mgr. Alenka Vávrová) 

 • A ďalšie.....


Som členka tímu krízovej intervencie Modrý anjel, špecializovaného tímu zameraného na zmierňovanie následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti. Viac o ich činnosti sa dozviete na stránke https://modryanjel.webnode.sk/

Spolupravovala som s Ligou proti rakovine v  rámci psychologického poradenstva pre onkologických pacientov a ich príbuzných. Na Červenom kríži v Prievidzi som prednášala témy:  "Spirituálne potreby ťažko chorých a umierajúcich". "Psychologické postupy pri zvládaní bolesti", aktuálne ešte prednášam "Vývinovú a sociálnu psychológiu" "Komunikáciu s dieťaťom a detskú patopsychológiu".