Poskytované služby:

 • Individuálne psychologické poradenstvo a podporná terapia

 • Párové a rodinné konzultácie 

 • Skupinové tématické stretnutia  

 • Relaxačné techniky 

 • Krízová intervencia - podpora pri náhle vzniknutých záťažových situáciách 

 • Besedy, tréningy komunikačných zručností, prednášky. 

 • Klinicko - psychologické vyšetrenie: pre zdravotné účely a sociálne (invalidný dôchodok)

 • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS 

 • Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz

 • Dopravno-psychologické vyšetrenie:
 • psychologické vyšetrenie spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlá skupiny B,C,E,D
 • odborné poradenstvo pre vodičov podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ktorým bol odobratý vodičský preukaz pod vplyvom alkoholu
 • psychologické vyšetrenie učiteľov autoškôlTeším sa na naše stretnutie :-)