Pokiaľ prichádzate na psychologické vyšetrenie: 

Na psychologické vyšetrenie (zdravotné a sociálne účely) je potrebná (nie je podmienkou) zdravotná dokumentácia a ak nosíte, tak aj okuliare. Odporúčam Vám prísť vyspatý/á a najedený/á. Na úvod sa zoznamujem s anamnézou (pýtam sa na Váš životný príbeh,vzťahy, ochorenia a vývoj ťažkostí). Následne Vám dám niektoré psychologické testy, ktoré vyberám podľa druhu vyšetrenia. Niektoré testy robíme spolu, niektoré vypisujete sami. Na záver si možno podľa potreby objasním ešte niektoré otázky, ktoré sa vyvinú v priebehu vyšetrenia. Rozhovor a psychologické testy je potrebné ešte zhodnotiť a napísať správu. Tieto výkony robím už mimo spoločného stretnutia a potrebujem na ich vyhodnotenie nejaký čas. Výsledok Vám viem dať podľa dohody, alebo najskôr na druhý deň. 

Pokiaľ ide o vyšetrenie na spôsobilosť na nosenie a držanie zbraní a streliva je potrebné aj potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  priniesť so sebou.


Pokiaľ prichádzate za účelom psychologického poradenstva a terapie: 

Ku každému človeku pristupujem individuálne. Moje skúsenosti a vzdelanie z rôznych terapeutických škôl mi umožňujú nastaviť terapiu klientovi na mieru. Najcennejšie v našom živote je to, čo si sami nájdeme, urobíme, alebo dosiahneme. V terapii sprevádzam ku nájdeniu si vlastného riešenia, cesty. Terapia nie je niečo,  čo bude vykonávané na "Vás", ale ide o aktívnu spoluprácu medzi nami.

Na prvom stretnutí sa Vás budem pýtať, čo Vás privádza, čo by ste potrebovali a ďalšie doplňujúce informácie vyplývajúce z rozhovoru. Niekedy nemusíte hňeď vedieť povedať, čo bude cieľom terapie. Spoločne si dohodneme frekvenciu a formu stretávania. Každé stretnutie je dôverné. Všetko čo si povieme, zostáva medzi nami.

Len čas všetky rany nezahojí.

Aby sa bolesť mohla zahojiť, pomáha, keď jej dovolíme prísť, pochopíme ju, uznáme a spracujeme. V tejto nie ľahkej úlohe, Vás budem sprevádzať.

Vyhľadanie psychologickej pomoci alebo podpory nie je slabosť, ale ukazuje, že máte schopnosť problémy zvládať .

Riadim sa etickým kódexom komory psychológov.