Cenník:

Privátna psychologická ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, poskytované psychologické výkony sa hradia priamou platbou.

  • Individuálne psychologické poradenstvo a podporná terapia, skype, mailom, alebo telefonicky 50min..............................................................................................30 euro

  • Konzultácia individuálna...................................................................................30 euro

  • Párové a rodinné konzultácie (60min)..............................................................40 euro

  • Psychodiagnostika pre zdravotné a sociálne účely..........................................50 euro

  • Vypracovanie písomnej správy.........................................................................20 euro

  • Skupinové tématické stretnutia.........................................................................10 euro na člena

  • Relaxačné techniky prostredníctvom tela..........................................................30 euro

  • Krízová intervencia - podpora pri náhle vzniknutých záťažových situáciáciách.30 euro

  • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS.....................................................40euro

  • Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz...................................................80euro

 

Pri neodhlásení dohodnutého stretnutia do 24 hodín sa uhrádza 100% cena výkonu.  

Je možné sa dohodnúť aj mimo ordinačných hodín, cena stretnutia po 15.00 hod je cenníková plus 50% platby z ceny, po 16.00 hod cenníková cena plus 100 % platby z ceny.

Možnosť využiť aj online konzultácie -prostredníctvom skype, alebo mailom, po objednaní sa, alebo telefonicky. 

Besedy, tréningy komunikačných zručností, prednášky - cena dohodou podľa zmluvných strán.