Cenník:

 Poskytované psychologické výkony sa hradia priamou platbou, so zdravotnými poisťovňami nespolupracujem.

 • Individuálne psychologické poradenstvo a podporná terapia, skype, mailom, alebo telefonicky 50min..............................................................................................35 euro

 • Konzultácia individuálna...................................................................................35 euro

 • Párové a rodinné konzultácie (60min)..............................................................40 euro

 • Psychodiagnostika pre zdravotné a sociálne účely..........................................50 euro

 • Vypracovanie písomnej správy.........................................................................20 euro

 • Skupinové tématické stretnutia.........................................................................10 euro na člena

 • Relaxačné techniky prostredníctvom tela..........................................................35 euro

 • Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS.....................................................40euro

 • Psychologické vyšetreiinie na zbrojný preukaz...................................................80eur

 
 • Ostatné služby: 

 • Poradenstvo osobnostný rozvoj :

 • Koučing..........................................................................................................40. euro

 • Poradenstvo zdravého životného štýlu:.... v cene od 10euro do 40euro podľa použitej techniky

Pri neodhlásení dohodnutého stretnutia do 24 hodín sa uhrádza 100% cena výkonu.  

Je možné sa dohodnúť aj mimo ordinačných hodín, cena stretnutia po 15.00 hod je cenníková plus 50% platby z ceny, po 16.00 hod cenníková cena plus 100 % platby z ceny.

Možnosť využiť aj online konzultácie -prostredníctvom skype, alebo mailom, po objednaní sa, alebo telefonicky. 

Besedy, tréningy komunikačných zručností, prednášky - cena dohodou podľa zmluvných strán.